Warwick Toán Cướp Hắc Ám

  -  
*
Như đã thông tin tại bài viết bình chọn, khi hoàn thành ngày 2/2, các trang phục đã bao gồm số lượt đánh giá như bên dưới đây:

Trang phục có số lượt bình chọn nhiều nhất: Warwick Nanh Lửa cùng với 13.807 lượtTrang phục có số lượt đánh giá thứ nhì: Warwick Sói Lãnh Nguyên với 13.125 lượtHai trang phục tiếp theo ở hạng tía và tư: Warwick Linh Cẩu với Warwick Bà Ngoại với trên 1.000 lượt bình chọnHai trang phục có số lượt đánh giá thấp nhất: Warwick Toán giật Hắc Ám với Warwick Sói Điên chỉ với không đến 1.000 lượt bình chọn

Vì vậy, công ty chúng tôi sẽ mở tặng cho các trang phục của Warwick tự 3/2 đến khi hết ngày 9/2 như sau:

*
Trang phụcTỉ lệ sút giáGiá RP
Warwick Nanh Lửa50%150 -> 75
Warwick Sói Lãnh Nguyên40%120 -> 72
Warwick Bà Ngoại30%60 -> 42
Warwick Linh Cẩu30%80 -> 56
Warwick Toán chiếm Hắc Ám20%150 -> 120
Warwick Sói Điên20%150 -> 120

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ mở gói tặng kèm dành cho các trang phục Warwick trong cùng khoảng thời gian này như sau:

Trang phụcGiá RP
*
Warwick Sói Lãnh Nguyên

734 -> 422

(giá tối thiểu: 42 RP)

Warwick Nanh Lửa
Warwick Linh Cẩu
Warwick Toán cướp Hắc Ám
Warwick Bà Ngoại
Warwick Sói Điên
Tướng Warwick

Thông tin hỗ trợ

*