Game Thủ Cửu Âm “Kêu Gào” Đòi Mở Nội Công Mới

  -  
*

Nhập môn:

Sau khi dứt cửu âm chí “Lạc Dương Cổ Kiếp”, sever sẽ mở đổi nội công bậc 5. Fan chơi đầy đủ điều kiện rất có thể đến tìm tín đồ đổi nội 5 môn phái để thừa nhận nhiệm vụ. Sau khi chấm dứt nhiệm vụ sẽ nhận được một số đạo núm đổi nội 5: Thánh Võ Lệnh.

Bạn đang xem: Game thủ cửu âm “kêu gào” đòi mở nội công mới

Huấn luyện môn phái:

Người nghịch sau khi ngừng nhiệm vụ nội lực bậc 5 có thể nhận cách chơi huấn luyện.

Huấn luyện sẽ căn cứ theo 3 góc nhìn Sức Mạnh, Dũng Khí, Thể Năng của fan chơi mà thi công 1 trong 3 lối chơi đấy. Sau đó, lựa chọn và xong xuôi cấm địa cùng với độ cạnh tranh khác nhau, rất có thể nhận được lượng Thánh Võ Lệnh không giống nhau.

Tăng cấp tầng nội công:

Khi bạn chơi học tập nội 5 tới tầng 10, 18, 27, 36, đang nhận được bồ câu chuyển thư của Ma Đao Đường.

Căn cứ vào nội dung thư liên tiếp làm nhiệm vụ, xong sẽ nhận được phần đông trang sách nội công tầng trên cao hơn.

Đổi Thánh Võ Lệnh:

Dùng Dương phân bì Tàn Phiến cùng Thẻ Danh Dự trường phái (Thưởng Thiện vạc Ác Lệnh) đổi Thánh Võ Lệnh với con số nhất định, hàng ngày có số lượng giới hạn số lần đổi.

Nội công bậc 5 môn phái:


*
*

Nội công: Tẩy Tủy Kinh

Thuôc tính: Dương cương

Tầng nội công tác dụng
Tầng 6-15

+ Vô Sứ tầm thường Khí: Khi tấn công có tỷ lệ tăng 2% xác suất bạo kích với 4% sát thương bạo kích, bảo trì 40 giây, những nhất bao gồm thể ck 4 tầng.

+ Tẩy Tủy trả Nguyên: lúc bị tấn công có phần trăm hồi phục khí huyết bạn dạng thân, đồng thời giải trừ 1 tinh thần xấu.

Tầng 16-25

+ Vô Sứ tầm thường Khí: Khi tiến công có xác suất tăng 2% tỷ lệ bạo kích cùng 4% cạnh bên thương bạo kích, duy trì 40 giây, các nhất gồm thể ông xã 4 tầng.

+ Tẩy Tủy hoàn Nguyên: khi bị tấn công có phần trăm hồi phục khí huyết bạn dạng thân, mặt khác giải trừ 1 trạng thái xấu.

Tầng 26-35

+ Vô Sứ thông thường Khí: Khi tấn công có tỷ lệ tăng 2% tỷ lệ bạo kích và 4% cạnh bên thương bạo kích, bảo trì 40 giây, nhiều nhất bao gồm thể ck 5 tầng.

+ Tẩy Tủy trả Nguyên: lúc bị tấn công có tỷ lệ hồi phục khí huyết bạn dạng thân, bên cạnh đó giải trừ 1 tâm trạng xấu.

Tầng 36-48

+ Vô Sứ tầm thường Khí: Khi tiến công có tỷ lệ tăng 2% tỷ lệ bạo kích với 4% liền kề thương bạo kích, gia hạn 40 giây, nhiều nhất tất cả thể chồng 5 tầng.

+ Tẩy Tủy trả Nguyên: lúc bị tiến công có xác suất hồi phục khí huyết bạn dạng thân, mặt khác giải trừ 1 tâm trạng xấu.

Tầng 49

+ Vô Sứ phổ biến Khí: Khi tấn công có xác suất tăng 2% xác suất bạo kích cùng 4% gần kề thương bạo kích, bảo trì 40 giây, các nhất bao gồm thể ck 6 tầng.

+ Tẩy Tủy trả Nguyên: lúc bị tấn công có xác suất hồi phục khí huyết phiên bản thân, mặt khác giải trừ những trạng thái xấu, và tạm thời miễn dịch hầu như trạng thái này


*
*

Nội công: Ỷ Thiên Đồ Long Công

Thuôc tính: Thái cực

Tầng nội công kết quả
Tầng 6-15

+ Bảo Đao Đồ Long, hiệu lệnh Thiên Hạ: Khi tấn công có xác suất tăng 30% gần kề thương toàn bộ các chiêu thức bạn dạng thân, xem nhẹ đỡ đòn tăng thêm 25%, duy trì 10 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tranh Phong: lúc bị tấn công có tỷ lệ tăng 30% miễn thương trong 1 khoảng thời gian, duy trì hồi phục khí huyết, hiệu quả bảo trì 10 giây.

Trong 1 khoảng thời hạn chỉ hoàn toàn có thể kích hoạt 1 loại hiệu ứng.

Tầng 16-25

+ Bảo Đao Đồ Long, tín lệnh Thiên Hạ: Khi tấn công có xác suất tăng 30% gần cạnh thương toàn bộ các chiêu thức phiên bản thân, xem nhẹ đỡ đòn tăng lên 25%, duy trì 11 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tranh Phong: lúc bị tiến công có phần trăm tăng 30% miễn thương trong một khoảng thời gian, duy trì hồi phục khí huyết, hiệu quả gia hạn 11 giây.

Trong 1 khoảng thời hạn chỉ hoàn toàn có thể kích hoạt 1 các loại hiệu ứng.

Tầng 26-35

+ Bảo Đao Đồ Long, tín lệnh Thiên Hạ: Khi tiến công có tỷ lệ tăng 30% tiếp giáp thương toàn bộ các chiêu thức phiên bản thân, xem vơi đỡ đòn tăng lên 25%, gia hạn 12 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tranh Phong: lúc bị tấn công có xác suất tăng 30% miễn thương trong 1 khoảng thời gian, bảo trì hồi phục khí huyết, hiệu quả duy trì 12 giây.

Trong 1 khoảng thời gian chỉ có thể kích hoạt 1 nhiều loại hiệu ứng.

Tầng 36-48

+ Bảo Đao Đồ Long, hiệu lệnh Thiên Hạ: Khi tấn công có xác suất tăng 30% tiếp giáp thương tất cả các chiêu thức phiên bản thân, xem nhẹ đỡ đòn tăng thêm 25%, gia hạn 13 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tranh Phong: khi bị tấn công có tỷ lệ tăng 30% miễn thương trong một khoảng thời gian, bảo trì hồi phục khí huyết, hiệu quả bảo trì 13 giây.

Trong 1 khoảng thời gian chỉ có thể kích hoạt 1 một số loại hiệu ứng.

Tầng 49

+ Bảo Đao Đồ Long, tín lệnh Thiên Hạ: Khi tấn công có phần trăm tăng 30% cạnh bên thương toàn bộ các chiêu thức bản thân, xem nhẹ đỡ đòn tăng lên 25%, bảo trì 15 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tranh Phong: lúc bị tiến công có xác suất tăng 30% miễn thương trong một khoảng thời gian, bảo trì hồi phục khí huyết, hiệu quả duy trì 15 giây.

+ Võ Lâm Chí Tôn: trong một khoảng thời gian, đồng thời kích hoạt cả cảm giác Ỷ Thiên và Đồ Long.Hiệu quả Ỷ Thiên chỉ kích hoạt khi khí huyết bạn dạng thân thấp hơn 90%.


*
*

Nội công: Đại quá Niết Bàn Công

Thuôc tính: Âm nhu

Tầng nội công hiệu quả
Tầng 6-15

+ niết bàn Hóa Cảnh: tấn công hoặc bị tiến công sẽ nhận thấy hộ thể thuẫn, hấp thu gần cạnh thương đồng thời tạo giáp thương Dương ra xung quanh, giảm nội chống của mục tiêu, bảo trì 7 giây.

+ khi hộ thể thuẫn bị phá, hiệu quả của niết bàn Hóa Cảnh cũng mất đi.

Tầng 16-25

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: tiến công hoặc bị tiến công sẽ nhận ra hộ thể thuẫn, hấp thu gần kề thương mặt khác tạo giáp thương Dương ra xung quanh, giảm nội phòng của mục tiêu, gia hạn 7 giây.

+ lúc hộ thể thuẫn bị phá, kết quả của niết bàn Hóa Cảnh cũng mất đi.

Tầng 26-35

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: tấn công hoặc bị tiến công sẽ cảm nhận hộ thể thuẫn, hấp thu tiếp giáp thương đôi khi tạo tiếp giáp thương Dương ra xung quanh, sút nội phòng của mục tiêu, bảo trì 7 giây.

+ lúc hộ thể thuẫn bị phá, hiệu quả của nát bàn Hóa Cảnh cũng mất đi.

Tầng 36-48

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: tiến công hoặc bị tiến công sẽ nhận thấy hộ thể thuẫn, hấp thu tiếp giáp thương bên cạnh đó tạo cạnh bên thương Dương ra xung quanh, giảm nội phòng của mục tiêu, gia hạn 7 giây.

+ lúc hộ thể thuẫn bị phá, kết quả của niết bàn Hóa Cảnh cũng mất đi.

Xem thêm: Tranh Vẽ Học Sinh: Tạo Dáng Và Trang Trí Chậu Cảnh Đẹp, Soạn Mĩ Thuật Lớp 8 Bài 4: Vẽ Trang Trí

Tầng 49

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: tấn công hoặc bị tiến công sẽ nhận thấy hộ thể thuẫn, hấp thu gần kề thương đồng thời tạo tiếp giáp thương Dương ra xung quanh, bớt nội chống của mục tiêu, gia hạn 10 giây.

+ cho dù khiên hộ thân bao gồm biến mất, đều tạo ra sát yêu mến nổ xung quanh, khiến những phương châm bị yêu mến sẽ bớt 30% cạnh bên thương, duy trì 10s.


*
*

Nội công: cụ Long Công

Thuôc tính: Dương cương

Tầng nội công công dụng
Tầng 6-15

+ Thanh Long Xuất Thủy: Tăng một ít tiếp giáp thương cho mỗi đòn tấn công.

+ Cầm Long Thức: khi xuất chiêu có phần trăm tăng sức mạnh chiêu bạo kích và kèm theo tiếp giáp thương tiễn xạ, khiến mục tiêu trúng đòn tụt giảm độ di chuyển 40%.

Tầng 16-25

+ Thanh Long Xuất Thủy: Tăng một ít tiếp giáp thương cho từng đòn tấn công.

+ Cầm Long Thức: khi xuất chiêu có xác suất tăng sức mạnh chiêu bạo kích cùng kèm theo giáp thương tiễn xạ, khiến cho mục tiêu trúng đòn tụt giảm độ dịch rời 40%.

Tầng 26-35

+ Thanh Long Xuất Thủy: Tăng một ít giáp thương cho mỗi đòn tấn công.

+ Cầm Long Thức: lúc xuất chiêu có tỷ lệ tăng sức khỏe chiêu bạo kích và kèm theo giáp thương tiễn xạ, khiến cho mục tiêu trúng đòn tụt giảm độ di chuyển 40%.

Tầng 36-48

+ Thanh Long Xuất Thủy: Tăng một ít ngay cạnh thương cho từng đòn tấn công.

+ Cầm Long Thức: lúc xuất chiêu có xác suất tăng sức mạnh chiêu bạo kích cùng kèm theo giáp thương tiễn xạ, khiến cho mục tiêu trúng đòn tụt giảm độ di chuyển 40%.

Tầng 49

+ Thanh Long Xuất Thủy: Tăng một ít gần cạnh thương cho từng đòn tấn công.

+ Cầm Long Thức: lúc xuất chiêu có phần trăm tăng sức khỏe chiêu bạo kích với kèm theo tiếp giáp thương tiễn xạ, khiến mục tiêu trúng đòn tụt giảm độ dịch chuyển 40%.


Nội công: tâm Mạch Âm Công

Thuôc tính: Âm nhu

Tầng nội công công dụng
Tầng 6-15

+ cực Nhu Hàn Độc: Khi tấn công có tỷ lệ truyền 1 các loại độc dược chí mạng lên người mục tiêu, mục tiêu mỗi lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinh công sẽ bị mất khí huyết, duy trì 30s, rất có thể xếp ck nhiều tốt nhất 4 tầng.

Tầng 16-25

+ Cực Nhu Hàn Độc: Khi tấn công có phần trăm truyền 1 loại độc dược chí mạng lên trên người mục tiêu, kim chỉ nam mỗi lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinh thường công có khả năng sẽ bị mất khí huyết, gia hạn 30s, có thể xếp ông chồng nhiều tốt nhất 4 tầng.

Tầng 26-35

+ Cực Nhu Hàn Độc: Khi tiến công có phần trăm truyền 1 các loại độc dược chí mạng lên trên người mục tiêu, mục tiêu mỗi lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển coi thường công sẽ ảnh hưởng mất khí huyết, bảo trì 30s, hoàn toàn có thể xếp ông xã nhiều duy nhất 4 tầng.

Tầng 36-48

+ Cực Nhu Hàn Độc: Khi tấn công có xác suất truyền 1 một số loại độc dược chí mạng lên trên người mục tiêu, phương châm mỗi lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinh thường công có khả năng sẽ bị mất khí huyết, gia hạn 30s, hoàn toàn có thể xếp ông chồng nhiều tốt nhất 4 tầng.

Tầng 49

+ Cực Nhu Hàn Độc: Khi tấn công có xác suất truyền 1 một số loại độc dược chí mạng lên trên người mục tiêu, kim chỉ nam mỗi lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinh công có khả năng sẽ bị mất khí huyết, bảo trì 30s, rất có thể xếp chồng nhiều tốt nhất 5 tầng, từng tầng bớt thêm 3% liền kề thương chiêu thức.

+ Âm rất thấp Độc: khi "Cực Nhu Hàn Độc" bị làm mới, phong chiêu địch thủ 3s.


Nội công: Cửu Thiên Tiên Quyết

Thuôc tính: Âm nhu

Tầng nội công hiệu quả
Tầng 6-15

+ Phụng Vũ Loan Ca: Khi tiến công hoặc bị tấn công đều có tỷ lệ tăng gần kề thương chiêu thức bạn dạng thân lên 20% trong thời hạn ngắn, tác dụng miễn yêu quý tăng 22%, bảo trì 15s.

Tầng 16-25

+ Phụng Vũ Loan Ca: Khi tấn công hoặc bị tấn công đều có tỷ lệ tăng giáp thương chiêu thức bản thân lên 22% trong thời gian ngắn, công dụng miễn yêu mến tăng 22%, bảo trì 16s.

Tầng 26-35

+ Phụng Vũ Loan Ca: Khi tiến công hoặc bị tấn công đều có tỷ lệ tăng liền kề thương chiêu thức phiên bản thân lên 25% trong thời gian ngắn, kết quả miễn yêu quý tăng 22%, bảo trì 17s.

Tầng 36-48

+ Phụng Vũ Loan Ca: Khi tiến công hoặc bị tấn công đều phải sở hữu tỷ lệ tăng gần cạnh thương chiêu thức bản thân lên 28% trong thời hạn ngắn, hiệu quả miễn mến tăng 22%, bảo trì 18s.

Tầng 49

+ Phụng Vũ Loan Ca: Khi tấn công hoặc bị tấn công đều phải có tỷ lệ tăng ngay cạnh thương chiêu thức bản thân lên 33% trong thời hạn ngắn, kết quả miễn yêu mến tăng 22%, duy trì 20s.

+ Phụng Vũ Cửu Thiên: lúc "Phụng Vũ Loan Ca" bộc phát, thân nhẹ như lông hồng, tăng gần kề thương khi tiến công trong không trung. Trong thời gian gia hạn sẽ miễn lan truyền 1 lần kết quả đánh bay, tấn công ngã, tiến công lùi, trong thời điểm tạm thời nhận tinh thần hoàng bá thể ngắn.


Nội công: Phách Ảnh Công

Thuôc tính: Thái cực

Tầng nội công tác dụng
Tầng 6-15

+ Hệ Phong Điệp Huyết: Khi tiến công có tỷ lệ nhất định khiến cho mục tiêu thường xuyên chảy máu, gia hạn 6s.

+ Bổ Ảnh Thị Huyết: lúc tấn công phương châm bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp phụ khí ngày tiết (mỗi 0,5s sẽ bột phát nhiều tốt nhất 1 lần).

Tầng 16-25

+ Hệ Phong Điệp Huyết: Khi tấn công có phần trăm nhất định khiến mục tiêu tiếp tục chảy máu, bảo trì 7s.

+ Bổ Ảnh Thị Huyết: lúc tấn công mục tiêu bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp phụ khí tiết (mỗi 0,5s sẽ bột phát nhiều độc nhất 1 lần).

Tầng 26-35

+ Hệ Phong Điệp Huyết: Khi tấn công có phần trăm nhất định khiến cho mục tiêu liên tục chảy máu, duy trì 8s.

+ xẻ Ảnh Thị Huyết: lúc tấn công kim chỉ nam bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp thụ khí ngày tiết (mỗi 0,5s sẽ bột phát nhiều duy nhất 1 lần).

Tầng 36-48

+ Hệ Phong Điệp Huyết: Khi tiến công có xác suất nhất định khiến mục tiêu liên tục chảy máu, gia hạn 9s.

+ Bổ Ảnh Thị Huyết: khi tấn công mục tiêu bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp phụ khí huyết (mỗi 0,5s sẽ bột phát nhiều độc nhất vô nhị 1 lần).

Tầng 49

+ Hệ Phong Điệp Huyết: Khi tấn công có phần trăm nhất định khiến cho mục tiêu thường xuyên chảy máu, gia hạn 10s.

+ Bổ Ảnh Thị Huyết: khi tấn công mục tiêu bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp thụ khí tiết (mỗi 0,5s sẽ bộc phát nhiều tốt nhất 1 lần), vào thời gian gia hạn tỷ lệ bạo kích phiên bản thân tăng 6%.


Nội công: Địa ngục Hoán Hồn Kinh

Thuôc tính: Dương cương

Tầng nội công tác dụng
Tầng 6-15

+ Âm Hồn Phụ Thể: khi bị tấn công rất có thể miễn nhiễm toàn bộ sát thương chiêu trò trong vòng 1s, khi tấn công có tỷ lệ tăng 24% ngay cạnh thương giải pháp trong vòng 3s.

Tầng 16-25

+ Âm Hồn Phụ Thể: khi bị tấn công hoàn toàn có thể miễn nhiễm toàn bộ sát thương chiêu bài trong vòng 1s, khi tiến công có tỷ lệ tăng 28% sát thương chiêu trò trong vòng 3s.

Tầng 26-35

+ Âm Hồn Phụ Thể: lúc bị tấn công có thể miễn nhiễm tất cả sát thương giải pháp trong vòng 1s, khi tiến công có tỷ lệ tăng 32% gần kề thương giải pháp trong vòng 3s.

Xem thêm: Liên Quân Mobile: Nghệ Thuật Chơi Murad Cực Điêu Luyện Của Dân Cao Thủ

Tầng 36-48

+ Âm Hồn Phụ Thể: khi bị tấn công có thể miễn nhiễm toàn bộ sát thương giải pháp trong vòng 1s, khi tiến công có xác suất tăng 36% tiếp giáp thương chiêu thức trong vòng 3s.

Tầng 49 + Âm Hồn Phụ Thể: lúc bị tấn công hoàn toàn có thể miễn nhiễm toàn bộ sát thương chiêu bài trong vòng 3s, khi tiến công có xác suất tăng 40% liền kề thương chiêu thức, và tăng nhanh tỷ lệ bạo kích trong vòng 3s.