MÁY PS3 CHÍNH HÃNG FULL GAME

  -  
vật dụng Playstation 3 (PS3) là phiên bạn dạng thứ bố của cái máy console vày Sony phạt hành, thông suốt sự thành công xuất sắc van dội của lũ anh Playstation 2 (PS2) – mtv của “gia tộc Playstation”. PS3 ra đời trong bối cảnh đầy tuyên chiến và cạnh tranh với các bậc đàn anh Xbox360 của Microsoft và Wii của Nintendo.Gồm những loại thiết bị 12G, 160G, 250G. Phụ thuộc vào mức độ mới bóc hộp hay bắt đầu 99%...