Cách cài đặt và chơi game psp trên điện thoại android, ios

  -  

muốn cài game cho psp go làm thế nào???mình phải tải trên web của sony hay la mua thẻ có hình ảnh hướng dẫn thì càng tốt nhé...

*
Bạn đang xem: Cách cài đặt và chơi game psp trên điện thoại android, ios

mu\u1ed1n c\u00e0i game cho psp go l\u00e0m th\u1ebf n\u00e0o???m\u00ecnh ph\u1ea3i t\u1ea3i tr\u00ean web c\u1ee7a sony hay la mua th\u1ebb c\u00f3 h\u00ecnh \u1ea3nh h\u01b0\u1edbng d\u1eabn th\u00ec c\u00e0ng t\u1ed1t nh\u00e9...
*Xem thêm: Phần 1: Language Review 4 Unit 9 10 Lớp 11, Review 4 (Units 9

hiện tại có thể hiểu như sau 1/đầu tièn bạn đang kí 1 acc psn để có thể tải game demo --->hotgame đã đăng kí ok --->các bạn có thể làm theo link hướng dẫn sau http://playstationvn.com/showthread.php?t=135 2/sau khi có acc game psn thì bạn cần đọc link sau http://playstationvn.com/showthread.php?t=138 3 Playstation Network Card : Trả bằng thể Của PS network nếu chọn lựa chọn này sẽ hiển thị đòi bạn nhập mã số của thẻ như kiểu nạp thẻ điện thoại vậy hihi có thẻ tín dụng để mua game ,hotgame thì sử dụng thẻ tín dụng master card + visa card xịn để mua game Nhớ là xài firmware hack thì đừng nên download về nhé ko chạy được đâu ^^ phí công 3/sau khi mua game psp và ps3 qua mạng psn thì bạn phải download game về ps3 ... và tiến hình cắm dây usb của psp go vào kết nối với ps3 và tiến hành copy game ps3 từ hdd ps3 sang psp 4 game của psp từ 15-25 usd 1 game và mỗi game được download 5 lần
Xem thêm: Sinh Năm 1976 Mệnh Gì? Hợp Màu Gì, Tuổi Gì, Hướng Gì? 1976 Mệnh Gì

hi\u1ec7n t\u1ea1i c\u00f3 th\u1ec3 hi\u1ec3u nh\u01b0 sau 1\/\u0111\u1ea7u ti\u00e8n b\u1ea1n \u0111ang k\u00ed 1 acc psn \u0111\u1ec3 c\u00f3 th\u1ec3 t\u1ea3i game demo --->hotgame \u0111\u00e3 \u0111\u0103ng k\u00ed ok --->c\u00e1c b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 l\u00e0m theo link h\u01b0\u1edbng d\u1eabn sau http:\/\/playstationvn.com\/showthread.php?t=135 2\/sau khi c\u00f3 acc game psn th\u00ec b\u1ea1n c\u1ea7n \u0111\u1ecdc link sau http:\/\/playstationvn.com\/showthread.php?t=138 3 Playstation Network Card : Tr\u1ea3 b\u1eb1ng th\u1ec3 C\u1ee7a PS network n\u1ebfu ch\u1ecdn l\u1ef1a ch\u1ecdn n\u00e0y s\u1ebd hi\u1ec3n th\u1ecb \u0111\u00f2i b\u1ea1n nh\u1eadp m\u00e3 s\u1ed1 c\u1ee7a th\u1ebb nh\u01b0 ki\u1ec3u n\u1ea1p th\u1ebb \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i v\u1eady hihi c\u00f3 th\u1ebb t\u00edn d\u1ee5ng \u0111\u1ec3 mua game ,hotgame th\u00ec s\u1eed d\u1ee5ng th\u1ebb t\u00edn d\u1ee5ng master card + visa card x\u1ecbn \u0111\u1ec3 mua game Nh\u1edb l\u00e0 x\u00e0i firmware hack th\u00ec \u0111\u1eebng n\u00ean download v\u1ec1 nh\u00e9 ko ch\u1ea1y \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00e2u ^^ ph\u00ed c\u00f4ng 3\/sau khi mua game psp v\u00e0 ps3 qua m\u1ea1ng psn th\u00ec b\u1ea1n ph\u1ea3i download game v\u1ec1 ps3 ... v\u00e0 ti\u1ebfn h\u00ecnh c\u1eafm d\u00e2y usb c\u1ee7a psp go v\u00e0o k\u1ebft n\u1ed1i v\u1edbi ps3 v\u00e0 ti\u1ebfn h\u00e0nh copy game ps3 t\u1eeb hdd ps3 sang psp 4 game c\u1ee7a psp t\u1eeb 15-25 usd 1 game v\u00e0 m\u1ed7i game \u0111\u01b0\u1ee3c download 5 l\u1ea7n ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":342242,"user":{"id":1,"login_name":"hoangha84","name":"ha","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"hoangha85