Vlog 38; Dương Nam Anh Hướng Dẫn Ép Thú Cưỡi Tinh Quân

  -  

Tam Giới bây giờ với nhiều nhiều loại thụ cưỡi được nâng cấp làm tạo thêm những nằm trong tính. Với trọng trách ngày một những, Tam Giới kỳ sĩ có thể lặng trọng điểm chắt lọc cho mình một số loại thụ cưỡi quý phái buổi tối ưu tốt nhất.

Dưới đó là hệ thống sơ trang bị thú cưỡi được cường điệu hóa bằng Tướng Quân Lệnh.

Quý kỳ sĩ có thể triển khai download sơ vật thú cưỡi trên đây

Tên Trúc Công Thức Nâng cung cấp Tính Năng Thú Cưỡi Cường Hóa Trác Việt Phi Tuyết Hoàng Phiêu Mã (cung cấp 1) Thợ đồng ở Tân thủ thônPhi Tuyết Hoàng Phiêu Mã, Tiền 40 vạn, 1 Liễu Mộc Sinc lực 50%Sát thương cơ bạn dạng trăng tròn điểmXuất chiêu (Vũ khí) 10% Tăng tốc 40

*

Trác rưởi Việt Phi Tuyết Lâm Gian Tước (cung cấp 1) Thợ đồng ở Tân thủ thônPhi Tuyết Lâm Gian Tư Tiền 40 vạn, 1 Liễu Mộc Sinh lực 50%Sát thương thơm cơ bạn dạng trăng tròn điểmXuất chiêu (bùa pháp) 10%Tăng tốc 40
*
Trác Việt Phi Tuyết Hoàng Vân Hồ Điệp(cấp 1) Thợ đồng sinh hoạt Tân thủ thônPhi Tuyết Hoàng Vân Hồ Điệp Tiền 40 vạn, 1 Liễu MộcSinch lực 50%Sát thương cơ bản đôi mươi điểm

Xuất chiêu (Vũ khí) 10% Tăng tốc 40

*
Trác rến Việt Phi Tuyết Thiết Giáp Lang (cung cấp 20) Thợ Đồng ngơi nghỉ tân thủ thôn Phi Tuyết Thiết Giáp Lang 80v Tiền 80 vạn, 1 TQ Lệnh, 200 đồng thau Sinch lực 50% Tấn công chí mạng 10% Thổ liền kề 30 điểm Tăng tốc 60
*
Trác rến Việt Phi Tuyết Thương thơm Ưng (cung cấp 20) Thợ Đồng ở tân thủ thônPhi Tuyết Thương thơm Ưng, Tiền 80 vạn, 1 TQ Lệnh, 200 đồngSinc lực 50% Phòng ngự đôi mươi Hỏa cạnh bên 30 điểm Tăng tốc 60
*
Trác rến Việt Phi Tuyết Phong Vân Hồ Điệp (cấp cho 20) Thợ Đồng sống tân thủ thônPhi Tuyết Phong Vân Hồ Điệp, Tiền TQ Lệnh, 200 đồng thau Sinc lực 1/2 Tấn công chí mạng 10% Thổ tiếp giáp 30 điểm Tăng tốc 60
*
Trác rưởi Việt Phi Tuyết Đông Bắc Hổ (Cấp 40) Thợ đông sinh hoạt Triều CaPhi Tuyết Đông Bắc Hổ, Bá Lạc Nhẫn cấp cho 7, Tiền 150 vạn, 500 đồng thau 5 TQTăng tốc 100 Sinch lực 1/2 Hồi sinh lực 10% Hồi nội lực 10%
*
Trác rưởi Việt Phi Tuyết Đại Điêu (Cấp 40) Thợ đông sống Triều CaTuyết Đại Điêu, Bá Lạc Nhãn cấp cho 7 Tiền 150 vạn, 500 đồng thau, 5 TQ LệnhTăng tốc 100 Sinch lực 50% Hồi sinch lực 10% Hồi nội lực 10%
*
Trác rến Việt Phi Tuyết Xulặng Vân Hồ Điệp (Cấp 40) Thợ đông nghỉ ngơi Triều CaPhi Tuyết Xulặng Vân Hồ Điệp, Bá Lạc cấp cho 7, Tiền 150 vạn, 500 đồng thau 5 TQTăng tốc 100 Sinc lực 50 Hồi sinch lực 10% Hồi nội lực 10%
*
Chí Tôn Phi Tuyết Đông Bắc Hổ Điệp (Cấp 40) Thợ đông ngơi nghỉ Triều CaPhi Tuyết Đông Bắc Hổ, Bá Lạc Nhã cấp cho 7, Tiền 150v, 10 TQ, 500đ thau

Tăng tốc 100 Xuất chiêu (Vũ khí) 20% Tấn công chí mạng 5% Sát tmùi hương cơ phiên bản 25%

*
Chí Tôn Phi Tuyết Đại Điêu (Cấp 40) Thợ đông làm việc Triều CaPhi Tuyết Đại Điêu, Bá Lạc Nhãn cung cấp 7, Tiền 150 vạn, 500 đồng thau, 10 TQ LệnhTăng tốc 100 Xuất chiêu(bùa chú)20% Lôi tiếp giáp 30% Băng tiếp giáp 30%
*
Chí Tôn Phi Tuyết Xuyên Vân Hồ (Cấp 40) Thợ đông ngơi nghỉ Triều CaPhi Tuyết Xuyên Vân Hồ Điệp, Bá Lạc Nhãn cấp 7, Tiền 150 vạn, 10 TQ LệnhTăng tốc 100 Xuất chiêu (Vũ khí) 20% Tấn công chí mạng 5% Sát thương thơm cơ phiên bản 25%
*
Trác rến Việt Phi Tuyết Ngọc Tỳ Hưu (Cấp 60) Thợ đông nghỉ ngơi Triều CaPhi Tuyết Ngọc Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn cấp 11, Tiền 500 vạn, 800 đồng thau, 3 TQ LệnhTăng tốc 120 Sinc lực 1/2 Kháng băng 15% Kháng thổ 15%
*
Trác rưởi Việt Phi Tuyết Klặng Phụng Hoàng (Cấp 60) Thợ đông sống Triều CaPhi Tuyết Kyên Phụng Hoàng, Bá Lạc Nhãn cung cấp 11, Tiền 500 vạn, 800 đồng thau, 3 TQ LệnhTăng tốc 1đôi mươi Sinc lực 1/2 Kháng băng 15% Kháng thổ 15%
*
Trác rưởi Việt Phi Tuyết Hoàng Linc Hồ Điệp

(Cấp 60) Thợ đông nghỉ ngơi Triều ca

Phi Tuyết Hoàng Linch Hồ Điệp, Bá Lạc Nhãn cung cấp 11, Tiền 500 vạn, 800 đồng thau, 3 TQ Tăng tốc 1đôi mươi Sinch lực 1/2 Kháng băng 15% Kháng thổ 15%
*
Siêu Phàm Phi Tuyết Ngọc Kỳ Lân (Cấp60) Thợ đông sinh hoạt Triều CaPhi Tuyết Ngọc Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn cấp 11, Tiền 300 vạn, 1200 đồng thau, 3 TQ LệnhTăng tốc 120 Sinh lực 50% Kháng lôi 15% Kháng hỏa 15%
*
Siêu Phàm Phi Tuyết Kim Phụng Hoàng (Cấp60) Thợ đông sống Triều CaPhi Tuyết Kim Phụng Hoàng, Bá Lạc Nhãn cung cấp 11, Tiền 300 vạn, 1200 đồng thau, 3 TQ LệnhTăng tốc120 Kháng lôi 15% Sinh lực một nửa Kháng hỏa 15%
*
Siêu Phàm Phi Tuyết Hoàng Linh Hồ Điệp (Cấp60) Thợ đông ngơi nghỉ Triều CaPhi Tuyết Hoàng Linh Hồ Điệp, Bá Lạc Nhãn cung cấp 11, Tiền 300 vạn, 1200 đồng thau, 3 TQ Lệnh Tăng tốc120 Kháng lôi 15% Sinc lực 50% Kháng hỏa 15%
*
Chí Tôn Phi Tuyết Ngọc Kỳ Lân (Cấp60) Thợ đông làm việc Triều CaPhi Tuyết Ngọc Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn cung cấp 11, Tiền 500 vạn, 2 Lam Bảo Thạch, 25 TQ LệnhTăng tốc 1đôi mươi Xuất chiêu (Vũ khí) 20% Tấn công chí mạng 10% Sát tmùi hương cơ bạn dạng 20% Sinc lực về tối nhiều 50%
*
Chí Tôn Phi Tuyết Kyên ổn Phụng Hoàng (Cấp60) Thợ đông làm việc Triều CaPhi Tuyết Kyên Phụng Hoàng, Bá Lạc Nhãn cấp 11, Tiền 500 vạn, Lam Bảo Thạch , 25 TQ LệnhTăng tốc 1đôi mươi Xuất chiêu(bùa chú) 20% Thổ tiếp giáp 30% Hỏa tiếp giáp 30% Sinh lực về tối nhiều 50%
*
Chí Tôn Phi Tuyết Hoàng Linch Hồ Điệp (Cấp60) Thợ đông sinh hoạt Triều Ca Phi Tuyết Ngọc Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn cấp cho 11, Tiền 500 vạn, 2 Lam Bảo Thạch, 25 TQ LệnhTăng tốc 1trăng tròn Xuất chiêu (Vũ khí) 20% Xuất chiêu (Vũ khí) 20% Sát tmùi hương cơ bản 20% Sinch lực về tối nhiều 50%
*
Chí Tôn Phi Tuyết Klặng Phụng Hoàng (Cấp60) Thợ đông sống Triều CaPhi Tuyết Kyên ổn Phụng Hoàng, Bá Lạc Nhãn cung cấp 11, Tiền 500 vạn,

Lam Bảo Thạch , 25 TQ Lệnh

Tăng tốc 1trăng tròn Xuất chiêu(bùa chú) 20% Thổ ngay cạnh 30% Hỏa gần cạnh 30%  Sinch lực tối đa 50%
*

Chí Tôn Phi Tuyết Hoàng Linh Hồ Điệp (Cấp60) Thợ đông sinh sống Triều Ca

Phi Tuyết Hoàng Linh Hồ Điệp, Bá Lạc Nhãn cấp 11, Tiền 500 vạn, 2 Lam Bảo ThạchTăng tốc 120

Xuất chiêu (Vũ khí) 20% Tấn công chí mạng 10% Sát thương cơ bạn dạng 20% Sinh lực buổi tối đa 50%

*
Trác rưởi Việt Phi Tuyết Xích Diệm Kỳ Lân (Cấp90) Thợ đông làm việc Triều CaPhi Tuyết Xích Diệm Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn cung cấp 13, Tiền 500 vạn, 1500 đồng thau, 10 TQ LệnhTăng tốc 150 Sinch lực về tối đa một nửa Tấn công chí mạng 5% Sát tmùi hương cơ bản 20%
*
Trác rưởi Việt Phi Tuyết Ứng Long (Cấp90) Thợ đông sinh sống Triều CaPhi Tuyết Ứng Long, Bá Lạc Nhãn cấp cho 13, Tiền 500 vạn, 1500 đồng thau, 10 TQ LệnhTăng tốc 150 Sinh lực buổi tối đa một nửa Băng giáp 40% Lôi giáp 25%
*
Trác Việt Phi Tuyết Phong Lôi Hồ Điệp (Cấp90) Thợ đông sinh sống Triều CaPhi Tuyết Phong Lôi Hồ Điệp, Bá Lạc Nhãn cấp cho 13, Tiền 500 vạn, 1500 đồng

Tăng tốc 150 Sinh lực về tối nhiều một nửa Tấn công chí mạng 5% Sát thương cơ bạn dạng 20%

*
Chí Tôn Phi Tuyết Xích Diệm Kỳ Hưu (Cấp90) Thợ đông nghỉ ngơi Triều CaPhi Tuyết Xích Diệm Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn cấp cho 13, Tiền 800 vạn, 1000 đồng thau, 30 TQ Lệnh

Tăng tốc 150 Kháng tất cả 10% Phòng ngự 50 điểm Sinh lực 75%

*
Chí Tôn Phi Tuyết Ứng Long (Cấp90) Thợ đông sinh hoạt Triều CaPhi Tuyết Ứng Long, Bá Lạc Nhãn cấp cho 13, Tiền 800 vạn, 1000 đồng thau , 30 TQ LệnhTăng tốc 150 Kháng tất cả 10 % Phòng ngự 50 điểm Sinc lực 75%
*
Chí Tôn Phi Tuyết Phong Lôi Hồ Điệp (Cấp90) Thợ đông làm việc Triều CaPhi Tuyết Phong Lôi Hồ Điệp, Bá Lạc Nhãn cấp 13, Tiền 800 vạn, 1000 đồng thau, 30 TQ LệnhTăng tốc 150 Kháng tất cả 10 % Phòng ngự 50 điểm Sinh lực 75%
*
Nghịch Thiên Phi Tuyết Xích Diệm Kỳ Lân (Cấp90) Thợ đông sinh sống Triều CaPhi Tuyết Xích Diệm Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn Lạc cung cấp 13, Tiền 1000 vạn, 5 Lam Bảo Thạch 1đôi mươi TQ Lệnh 

Tăng tốc 150 Xuất chiêu (Vũ khí) 20% Sát thương cơ bản 25% Tấn công chí mạng 15% Sinc lực tối nhiều một nửa Kháng toàn bộ 5%

*
Nghịch Thiên Phi Tuyết Ứng Long (Cấp90) Thợ đông nghỉ ngơi Triều CaPhi Tuyết Ứng Long, Bá Lạc Nhãn cung cấp 13 Tiền 1000 vạn, 5 Lam Bảo Thạch ,1trăng tròn TQ Lệnh

Tăng tốc 150 Xuất chiêu (bùa pháp) 20% Thổ cạnh bên 35% Hỏa giáp 40% Băng tiếp giáp 30% Sinh lực tối đa 50%

*
Nghịch Thiên Phi Tuyết Phong Lôi Hồ Điệp

(Cấp90) Thợ đông sống Triều Ca Thợ đông ngơi nghỉ Triều Ca

Phi Tuyết Phong Lôi Hồ Điệp, Bá Nhãn cung cấp 13, Tiền 1000 vạn 5 Lam Bảo Thạch , 120 TQ

Tăng tốc 150 Xuất chiêu (Vũ khí) 20% Sát thương thơm cơ phiên bản 25% Tấn công chí mạng 15% Sinc lực về tối nhiều 50% Kháng toàn bộ 5%