Cái Bang Cửu Âm Chân Kinh

  -  

Tương truyền vì chưng ông tổ nghề rượu là Đỗ Khang sáng tạo, về sau truyền vào loại Bang, được trưởng lão những đời sửa đổi cẩn thận, ở đầu cuối trở thành thần công, trọng điểm pháp chú trọng.Công pháp đa dạng, lúc nghênh địch trời đất hầu hết say thời gian tỉnh lúc mộng nhưng hoàn toàn có thể xuất cao chiêu giành phần thắng.

Bạn đang xem: Cái bang cửu âm chân kinh

Tửu Vũ Thần Công

Hình ảnh

Cấp nội công

Hiệu quả

*

6-15

Khi bước đầu tấn công sẽ có tỷ lệ bắn ra một màn "Tửu Vũ", kim chỉ nam bị "Tửu Vũ" ngấm ướt, vào 18 giây sẽ giảm nội, ngoại phòng, tỷ lệ bị bạo kích tăng 10%.

Tửu Túy: khi phóng Tửu Vũ, phiên bản thân sẽ cảm nhận "Tửu Túy", và không dứt tăng hiệu quả "Tửu Thần", hôm nay mỗi lần xuất chiêu đang tốn 1 tầng "Tửu Thần", hiệu quả "Tửu Thần" sót lại sẽ kèm theo tiếp giáp thương dương lúc tấn công.

Tửu Tỉnh: Khi bao gồm "Tửu Thần", nếu tiến công đều đang phát tác dụng "Tửu Tỉnh", xác suất bạo kích của bản thân tăng 10%, gia hạn 7 giây.

16-25

Khi bắt đầu tấn công sẽ có tỷ lệ bắn ra một màn "Tửu Vũ", kim chỉ nam bị "Tửu Vũ" ngấm ướt, trong đôi mươi giây sẽ sút nội, nước ngoài phòng, tỷ lệ bị bạo kích tăng 12%.

Tửu Túy: lúc phóng Tửu Vũ, bản thân sẽ nhận ra "Tửu Túy", với không chấm dứt tăng kết quả "Tửu Thần", hôm nay mỗi lần xuất chiêu sẽ tốn 1 tầng "Tửu Thần", công dụng "Tửu Thần" còn lại sẽ kèm theo gần kề thương dương lúc tấn công.

Tửu Tỉnh: Khi bao gồm "Tửu Thần", nếu tấn công đều đã phát hiệu quả "Tửu Tỉnh", tỷ lệ bạo kích của phiên bản thân tăng 10%, gia hạn 8 giây.

26-35

Khi ban đầu tấn công vẫn có phần trăm bắn ra một màn "Tửu Vũ", mục tiêu bị "Tửu Vũ" ngấm ướt, vào 22 giây sẽ sút nội, ngoại phòng, phần trăm bị bạo kích tăng 14%.

Xem thêm: Review Dầu Gội Tsubaki Đỏ Của Nhật Bản, Dầu Gội Tsubaki Có Tốt Không

Tửu Túy: khi phóng Tửu Vũ, phiên bản thân sẽ nhận thấy "Tửu Túy", cùng không kết thúc tăng công dụng "Tửu Thần", hôm nay mỗi lần xuất chiêu sẽ tốn 1 tầng "Tửu Thần", kết quả "Tửu Thần" sót lại sẽ kèm theo sát thương dương khi tấn công.

Tửu Tỉnh: Khi gồm "Tửu Thần", nếu tiến công đều đã phát công dụng "Tửu Tỉnh", phần trăm bạo kích của phiên bản thân tăng 10%, bảo trì 9 giây.

36-48

Khi ban đầu tấn công vẫn có xác suất bắn ra một màn "Tửu Vũ", kim chỉ nam bị "Tửu Vũ" ngấm ướt, trong 25 giây sẽ sút nội, ngoại phòng, tỷ lệ bị bạo kích tăng 16%.

Tửu Túy: lúc phóng Tửu Vũ, phiên bản thân sẽ nhận ra "Tửu Túy", cùng không kết thúc tăng tác dụng "Tửu Thần", hôm nay mỗi lần xuất chiêu vẫn tốn 1 tầng "Tửu Thần", kết quả "Tửu Thần" còn lại sẽ kèm theo tiếp giáp thương dương khi tấn công.

Tửu Tỉnh: Khi tất cả "Tửu Thần", nếu tiến công đều vẫn phát công dụng "Tửu Tỉnh", phần trăm bạo kích của bạn dạng thân tăng 10%, gia hạn 10 giây.

49

Khi bắt đầu tấn công đang có tỷ lệ bắn ra một màn "Tửu Vũ", mục tiêu bị "Tửu Vũ" ngấm ướt, vào 30 giây sẽ bớt nội, ngoại phòng, xác suất bị bạo kích tăng 18%.

Tửu Túy: khi phóng Tửu Vũ, phiên bản thân sẽ nhận ra "Tửu Túy", với không dứt tăng hiệu quả "Tửu Thần", lúc này mỗi lần xuất chiêu sẽ tốn 1 tầng "Tửu Thần", hiệu quả "Tửu Thần" còn sót lại sẽ kèm theo gần kề thương dương lúc tấn công.

Xem thêm: Đánh Giá Dòng Sữa Rửa Mặt Vedette Có Tốt Không? Giá Bao Nhiêu? Mua Ở Đâu? ?

Tửu Tỉnh: Khi tất cả "Tửu Thần", nếu tấn công đều đang phát kết quả "Tửu Tỉnh", tỷ lệ bạo kích của bạn dạng thân tăng 10%, duy trì 12 giây.